Integrasjoner

Det er enkelt å integrere eksisterende løsninger med Front Systems kassesystem-plattform.

Sjekk om din tredjeparts-løsning allerede er integrert, eller koble deg på vårt REST API, og integrer med ERP, CRM, nettbutikk, lojalitet eller andre løsninger.

ERP / Regnskap / Ordre

Med Front Systems er det enkelt å koble til ERP løsninger, enten det er EDIFACT, API eller et propertiært filformat.

Lojalitetsløsning

Marketing

Betalingsløsning

RFID

Kundeteller

Tidshåndtering

3PL/Lagerhotell

Tax Free Refund